Praktisk info

Parkering

Parkeringsplasser finnes foran Venevill, på grusplassen vis a vis Venevill og ved skolen. Parkering skal ikke skje foran bommen til Sunnaneng, på Labakken barnehages parkeringsplass eller på borettslagets parkeringsplasser.

Dugnad

Etter behov arrangeres cirka 4 dugnader i året, 2 på høsten og 2 på våren. Dugnadene avholdes for ettersyn og vedlikehold av uteområdene, en flott anledning til sosialt samvær. Det er ønskelig att alle familier stiller på 2 dugnader hvert år. I forbindelse med sommeravslutningen arrangeres en vaskedugnad. Dugnadene er obligatoriske.

Fremmøte/fravær

Vi ser helst at barna kommer til barnehagen før kl. 09:00, så de har mulighet til en god stund med lek før de samlede aktivitetene begynner.

1. trinn har skoletid fra kl. 08:30-12:30.

Gi barnehagen beskjed ved fravær. Gi også beskjed hvis andre henter barnet eller det skal bli med noen hjem.

Klær

I barnehagen finnes skiftetøyposer eller kurver som fylles etter årstid og behov. De bør alltid inneholde to skift. Regntøy, gummistøvler og regnvotter skal alltid være i barnehagen. Barna trenger innesko hele året.

Hjemmeleker

For å unngå konflikter mellom barna skal hjemmeleker generelt ikke tas med i barnehagen. Dukker de allikevel opp, vises de frem og settes på hyllen i garderoben, eller foreldrene tar de med seg hjem igjen.

Felles arrangement barnehage/skole

Skolen og barnehagen arrangerer sammen julemarked i november og vårmarked i mai hvert år. Foreldrene stiller til vakter. Til disse velger barnehagegruppene hver sin representant og vararepresentant, som er ansvarlig for å administrere og planlegge barnehagens aktiviteter ved markedene.

Skolen arrangerer tradisjonell 17-mai feiring ved skolen med blant annet leker og småbarnstog for barnehagebarna.

Mobil/kamera bruk

Barnehagen er mobilfri sone.

Hvis noen ønsker å fotografere i barnehagen skal de på forhånd avtale dette med noen av de ansatte.

Leker

For å unngå konflikter mellom barna skal hjemmeleker generelt være hjemme. Dukker de allikevel opp, vises de frem og settes på hyllen i garderoben.

Ved sykdom

Obs!

Foreldre er ofte usikre på hvordan formen vil bli den dagen barnet skal i barnehagen dersom barnet har vært syk i forkant. En eventuell smittespredning hos oss kan involvere 34 familier ved en dag i barnehagen, når vi regner med personalet.

Vi ønsker å ha en god dialog ved sykdom. Nøl ikke med å ta kontakt hvis dere er usikre om barnet burde komme i barnehagen.

Brennkopper

Inkuba-sjonstid   x) Symptomer Smitter hvor lenge Smitte-fare Kan en få den flere ganger Forholdsregler hos syke barn Andre barn i hjemmet Forholdsregler i barnehagen
1—3
dager
Væskende og/eller skorpebelagte sår — oftest i ansiktet — hender 1—3 dager etter behandling startet Nokså Stor Ja Holdes hjemme til smittefri Smittet? Ingen

Diaré Omgangssyke

Inkuba-sjonstid   x) Symptomer Smitter hvor lenge Smitte-fare Kan en få den flere ganger Forholdsregler hos syke barn Andre barn i hjemmet Forholdsregler i barnehagen
0—3
dager
Gjentatte suppetynne avføringer

 

Avhengig av smittestoff Nokså stor Ja Holdes hjemme til 48 timer etter at avføringen er normal eller siste oppkast Ved tvil, kfr.
helsesøster
Ved tvil, styrer kfr. helsesøster/lege

Falsk Krupp

Inkuba-sjonstid   x) Symptomer Smitter hvor lenge Smitte-fare Kan en få den flere ganger Forholdsregler hos syke barn Andre barn i hjemmet Forholdsregler i barnehagen
Få dager Besvær når barnet puster inn (motsatt ved astma) Noen dager, men varierer Oftest liten Ja Holdes hjemme etter leges anvisning Ingen hensyn Ingen

Fjerde barnesykdom

Inkuba-sjonstid   x) Symptomer Smitter hvor lenge Smitte-fare Kan en få den flere ganger Forholdsregler hos syke barn Andre barn i hjemmet Forholdsregler i barnehagen
Ca.
1 0 dager
Oftest høy feber 3 dager, utslett når feberfri

 

10—15 dager Meget liten Nei Holdes hjemme til feberfri og utslett er bleknet Ingen hensyn Kan gå i barnehage ved god allmenntilstand, uavhengig av utslett

Forkjølelse

Inkuba-sjonstid   x) Symptomer Smitter hvor lenge Smitte-fare Kan en få den flere ganger Forholdsregler hos syke barn Andre barn i hjemmet Forholdsregler i barnehagen
1—7
dager
Snue — hoste — press over bihuler Noen dager Nokså stor de første dagene Ja Holdes hjemme ved feber og/eller rikelig materie i nesen Ingen hensyn Avhengig av styrers skjønn

Gulsott Epidemisk

Inkuba-sjonstid   x) Symptomer Smitter hvor lenge Smitte-fare Kan en få den flere ganger Forholdsregler hos syke barn Andre barn i hjemmet Forholdsregler i barnehagen
15—50
dager
Gul i øyne, senere hud Mørk urin Noen dager før gul-fargen kommer og få dager senere Relativt liten Nei Holdes hjemme etter leges anvisning — obs. god hygiene Ingen hensyn Hvis flere tilfeller styrer kfr. helsesøster/lege. Vurdere
gammaglobuhn til voksne

Halssyke

Inkuba-sjonstid   x) Symptomer Smitter hvor lenge Smitte-fare Kan en få den flere ganger Forholdsregler hos syke barn Andre barn i hjemmet Forholdsregler i barnehagen
2—3
dager
Feber — svelgsmerter hos større barn Avhengig av smittestoff Moderat Ja Holdes hjemme til feberfri Ingen hensyn Ingen

Hjernehinne-betennelse ,epidemisk eller annen

Inkuba-sjonstid   x) Symptomer Smitter hvor lenge Smitte-fare Kan en få den flere ganger Forholdsregler hos syke barn Andre barn i hjemmet Forholdsregler i barnehagen
1—10
dager
Høy feber — oppkast —medtatt
— fjern — nakkestiv — ofte småprikket utslett
1—2 døgn etter behandling starter Liten Meget liten Snarest til lege eller sykehus Lege vil gi beskjed Styrer kontakter Iege/helsesøster

Influensa

Inkuba-sjonstid   x) Symptomer Smitter hvor lenge Smitte-fare Kan en få den flere ganger Forholdsregler hos syke barn Andre barn i hjemmet Forholdsregler i barnehagen
1—3
dager
Feber — snue — press over bihuler — muskelsmerter Kort tid før feber og de første sykdomsdager Stor Ja Hjemme hvis feber, utilpass Ingen Ingen

Kikhoste

Inkuba-sjonstid   x) Symptomer Smitter hvor lenge Smitte-fare Kan en få den flere ganger Forholdsregler hos syke barn Andre barn i hjemmet Forholdsregler i barnehagen
10—14
dager
Første dagene bare hoste
— senere anfall — særlig om natta m/brekninger. ikke alltid kiking hvis vaksinert
1 uke før hoste og
3—4        uker fortsatt
Stor Nei Holdes hjemme etter leges anvisning

 

Kan være smittet
Obs:        barn under
1 år og er vaksinert
Styrer kfr. ved tvil med Iege/helsesøster

Kusma

Inkuba-sjonstid   x) Symptomer Smitter hvor lenge Smitte-fare Kan en få den flere ganger Forholdsregler hos syke barn Andre barn i hjemmet Forholdsregler i barnehagen
2-3 uker Feber-hevelse en eller begge sider av halsen

 

Fire dager før, 3-9 dager etter det er kommet hevelse Nokså Stor Nei Holdes hjemme til feberfri og hevelsen er borte Ingen hensyn Barn med sikker diagnose kan gå i barnehage 9 dager etter første tegn til hevelse

Meslinger

Inkuba-sjonstid   x) Symptomer Smitter hvor lenge Smitte-fare Kan en få den flere ganger Forholdsregler hos syke barn Andre barn i hjemmet Forholdsregler i barnehagen
8-13 dager Høy feber – hoste «røde øyne» -tydelig utslett og fortsatt feber 1 uke før og minst 4 dager etter utslett observert Stor Nei Obs. ørebetennelse Lungebetennelse Frisk etter 1 uke feberfri Obs: Smittet Neppe hvis vaksinert Barn med sikker diagnose kan gå i barnehage 4 dager etter utbrudd av utslett Kfr. kommunehelsetjeneste vedr. uvaksinerte ned til 9 mnd.

Røde Hunder

Inkuba-sjonstid   x) Symptomer Smitter hvor lenge Smitte-fare Kan en få den flere ganger Forholdsregler hos syke barn Andre barn i hjemmet Forholdsregler i barnehagen
2—3
uker
Moderat feber, blekrøde pletter utover kroppen 1 uke før og inntil
4 dager etter utslett
observert
Nokså stor Nei Ingen spes.
Hindre kontakt med gravide
Hjemme til utslettet bleknet
Ingen hensyn Ingen (obs gravide) Vaksinasjon av personalet! Barn med sikker diagnose kan gå i barnehage 1 uke etter utbrudd av utslett

Skarlagensfeber

Inkuba-sjonstid   x) Symptomer Smitter hvor lenge Smitte-fare Kan en få den flere ganger Forholdsregler hos syke barn Andre barn i hjemmet Forholdsregler i barnehagen
3—5
dager
Feber, halsesyke, utslett som skaller av i andre uke, spesielt hender og føtter Inntil behandling Stor Nei Bør legebehandles
Hjemme til utslettet bleknet
Smittet? Obs. andre barn. Hvis flere tilfeller styrer kfr. Helsesøster/Iege. Kan gå i barnehage at behandling er startet

Urinveis-innfeksjon (Blærekatarr)

Inkuba-sjonstid   x) Symptomer Smitter hvor lenge Smitte-fare Kan en få den flere ganger Forholdsregler hos syke barn Andre barn i hjemmet Forholdsregler i barnehagen
Uvisst De minste barna: Ofte kun feber, utilpass. Større barn- Hyppig smertefull vannlating Smitter ikke Ingen Ja Må legehandles
Kan senere være i barnehage
lngen hensyn Ingen
Allmenntilstanden avgjør

Vannkopper

Inkuba-sjonstid   x) Symptomer Smitter hvor lenge Smitte-fare Kan en få den flere ganger Forholdsregler hos syke barn Andre barn i hjemmet Forholdsregler i barnehagen
2—3
uker
Feber, små væskefylte blærer — særlig kropp og hode 1 uke før utslett og
6 dager etter siste
vannkoppfrembrudd
Stor Nei Hjemme til siste vannkopp tørret inn lngen Kan gå i barnehage når ut slettet har begynt å tørke inn. Dersom barn/søsken til ba i barnehagen har kreft el. immunsvikt, skal disses foreldre og kommune-helsetjenesten umiddelbart informeres ved mistanke om vannkopper  i barnehagen

Ørebetennelse

Inkuba-sjonstid   x) Symptomer Smitter hvor lenge Smitte-fare Kan en få den flere ganger Forholdsregler hos syke barn Andre barn i hjemmet Forholdsregler i barnehagen
Uvisst Feber — evt. øresmerter, natteskrik — verk fra ørene Smitter ikke Ingen Ja Bør behandles, men møte i barnehagen hvis feberfri Ingen hensyn Ingen

Øyekatarr

Inkuba-sjonstid   x) Symptomer Smitter hvor lenge Smitte-fare Kan en få den flere ganger Forholdsregler hos syke barn Andre barn i hjemmet Forholdsregler i barnehagen
1—2
dager
Materie — røde øyne Avhengig av smittestoff Nokså stor Ja Eventuelt til lege Ingen hensyn Ingen. Hvis flere tilfeller: kft med helsesøster. Kan i barnehage dagen etter at behandling er igangsatt

Lus (hodelus)

Inkuba-sjonstid   x) Symptomer Smitter hvor lenge Smitte-fare Kan en få den flere ganger Forholdsregler hos syke barn Andre barn i hjemmet Forholdsregler i barnehagen
1—2
uker
Kløe og Iuse-egg i hodet Inntil behandling Nokså stor Ja Kjøp reseptfri medisin på apoteket Kontrolleres av foresatte Kontroll ved barnehagepersonalet. Styrer kfr. evt. med helsesøster

Skabb

Inkuba-sjonstid   x) Symptomer Smitter hvor lenge Smitte-fare Kan en få den flere ganger Forholdsregler hos syke barn Andre barn i hjemmet Forholdsregler i barnehagen
Dager
eller uker
Kløe på kroppen — armer — ben, særlig i sengen Inntil behandling Nokså stor Ja Søke lege — ellers ingen Hjemme til behandlet Smittet? Obs. andre barn. Kan gå i barnehage ved god allmenntilstand

Grønt flagg & Debio gullmerke

Bærekraftig utvikling

Barnehagen er sertifisert med Grønt Flagg og Debio gullmerke.

Barnehagens mål er at vi voksne gjennom naturlig, billedlig og språklig adferd er etterligningsverdige forbilder. Vi ønsker å jobbe kontinuerlig med forbedring og bevisstgjøring av miljøet i barnehagen. Vi ønsker å gjøre noe konkret og synlig når det gjelder å ta vare på naturen og barnehagen vår.

Mål:

  • Være en miljøbevisst barnehage
  • Hvert år velger vi et nytt tema som barnehagen jobber med hele året
  • Styrke fellesskapet med et klart og tydelig mål som alle kan være delaktig i
  • Holde barnehagen Grønt Flagg-sertifisert i årene fremover
  • Gi noe til barna som de kan ta med seg videre i livet

Periodens tema er: Ressursforvaltning (2017-2019)

Mennesket er en del av naturen. Våre valg får også konsekvenser for andre mennesker og naturen vi er omgitt av. Hver og en av oss er med på å forme arbeidsmiljøet vårt.  Alle ansatte vil være med på å bære det ansvaret.

I periodens tema har vi som mål å lage en samlende strategi som omfavner alle gjøremål vi har i barnehagen. Dens fremste formål er å utarbeide planer på hvordan vi bedre kan sikre en bærekraftig utvikling og ta vare på vårt nærmeste miljø, og dermed det store miljøet. Arbeidet skal ha fokus på å skape balanse med natur- og ressursgrunnlaget og være tilpasset menneskenes behov og evner.

 

Miljøregler for 2017-2019:

1. Ta vare på hverandre, barn og voksne

2. Alles trivsel, alles ansvar

3. Være et godt miljøforbilde