INVITASJON TIL ALLE FORELDRE MED BARN I BARNEHAGER I FÆRDER KOMMUNE

FUB Færder inviterer alle foreldre med barn i barnehager i Færder kommune til informasjonsmøte 30 april fra kl. 20-21 i kommunestyresalen på Tinghaug.
Vi vil fortelle om hva vi i FUB gjør og hvordan du som forelder gjennom FUB kan påvirke hverdagen til barnet ditt i barnehagen.
Alle er velkomne! Det serveres kaffe og kaker.

FUB Færder er Foreldreutvalget for barnehager (FUB) i Færder kommune. Vi er et formelt utvalg for private og kommunale barnehager. FUB er et selvstendig rådgivende organ for og med foreldre med barn i barnehagene. Vi jobber for kvalitet og gode oppvekstvilkår for barna. Vår oppgave er å se på de overordnede strukturelle sammenhengene som påvirker hverdagen til barna våre.

Vel møtt!

Hilsen FUB Færder
(fub.faerder@gmail.com)

Adresse til kommunestyresalen:
Tinghaugveien 16, 3140 Nøtterøy.

Trykk på lenken under for direktetilgang til deres facebookside

https://www.facebook.com/FUB-F%C3%A6rder-825108487827202/