BARNEHAGEN

Kommunen har felles samordnet opptak for alle barnehagene i kommunen, både kommunale og private. Du kan søke plass hele året, men 1. mars er søknadsfristen til hovedopptaket som gjelder plasser fra august.

1. Klasse

Når barna er fem-seks år, er skolens mål å bidra til at barna gradvis kan bli skolemodne. Skolen ønsker å utvikle barnas selvstendighet og følelse av mestring. Fysisk aktivitet legger grunnlaget for teoretisk og praktisk læring.

Priser

Vil du vite mer om priser, redusert foreldrebetaling og søskenmoderasjon?

Vi har kun heltidsplasser hos oss.

Har du noen spørsmål?

Har du spørsmål angående søknad om plass i barnehagen eller 1. klasse?