Det er tid for påske!

Litt om kommende årstidsfest – Påske

 Denne festen markerer våren. Vi feirer at naturen våkner til nytt liv og at det spirer og gror igjen. Dette er festen og årstiden hvor man søker og man finner. Hva finner man?

I steinerbarnehagen legger vi vekt på naturens oppstandelses kraft i naturen. Denne finner vi som utrykt igjennom egget.

I den finske epos(diktsamling)»Kalevala» står det at verden oppstod av et egg;

Den øverste halvdelen ble til himmel, den nederste halvdelen ble til jord, eggeplommen ble til sol, eggehviten til månen.

Egget er innledning til livet, det har begynnelsen til det nye i seg. Inni egget finnes en kraft som skal komme ut. Noen sier egget er et symbol for reinkarnasjon. Dette fordi formen av egget starter ikke et sted, men slutter heller ikke noe sted.

Eksempler på forberedelser til påskefesten gjør vi ved at vi tover, pynter egg, sår karse/gress osv.

Første dagen etter påsken får vi kanskje også et hemmelig besøk.

 

Vi minner også om dugnader som er satt til Lørdag 27. April og Torsdag 2. Mai.

Dugnaden lørdag 27. April er fra kl 10.00 og barna er hjertlig velkommen til å være med.                                                                                                                                                  Dugnaden torsdag 2. mai er fra 17.00. Denne dugnaden gjennomføres uten barn.

Vi åpner til vanlig åpningstid 07.30 tirsdag 23. april etter påsken. Vi sees!