Kalender 2019-2020

September 2019

7. September

Dugnad fra kl 10.00

11. September

Foreldremøte store grupper 19.30 – 21.00

14. September

Dugnad fra kl 10.00

18. September

Fotografering Venevill og Sydvesten

19. September

Fotografering Sunnaneng og Stjerneskudd

27. September

Mikaeli

Oktober 2019

30 september - 4. oktober

Høstferie

9. Oktober

Foreldremøte 1.trinn kl.19:30-21:00

17. Oktober

Jubileumsforedrag Steinerskolen

29. Oktober

Felles Foreldremøte 19.30 – 21.00

November 2019

11. November

Lanternefest kl.17:00

23. November

Julemarked

Desember 2019

1. Desember

Adventshage

6. Desember

St. Nicholas

20. Desember

Juleavslutning. Siste dag. Vi stenger kl.12:00

Januar 2020

2. Januar

Oppstart

3. januar

Juletregang kl 10.00

6. Januar

Hellige tre kongers dag.

Juletregang kl. 09.30

Februar 2020

6. Februar

Samefolkets dag

14. Februar

Karneval

17 - 21 Februar

Vinterferie

Mars 2020

April 2020

6 - 13 April

Påskeferie

14. April

Oppstart etter påske. Påskefest

16. April

Dugnad 17.00 – 20.30

18. April

Dugnad fra kl 10.00

23 - 24 April

STENGT – BARNEHAGESEMINAR

Vi arrangerer landsdekkende barnehagestevne for alle Steinerbarnehagene i Norge.

Mai 2020

1. Mai

Arbeidernes dag

14. Mai

Årsmøte / Felles foreldremøte

19.00 – 20.30

17. Mai

Grunnlovsdag

21. Mai

Kristi Himmelfartsdag

22. Mai

Stengt.

29. Mai

Pinsefest

Juni 2020

1. Juni

2. Pinsedag

4. Juni

Informasjonsmøte nye foreldre 19.00 – 21.00

15. Juni

Avslutningstur for 1. trinn

18. Juni

Vaskedugnad Sunnaneng

Sommerfest Venevill

19. Juni

Vaskedugnad Venevill

Sommerfest Sunnaneng

26. Juni

Siste dag før sommerferien

August 2020

6 - 7. August

Planleggingsdag

10. August

Oppstart

26. August

Foreldremøte småbarn 1- 3 år

19.00 – 20.30