Kalender 2018-19

September 2018

12. September

Foreldremøte 2–4 år og 3–6 år kl.19:30-21:00

15. September

Dugnad fra 10:00

19. September

Fotografering Venevill og Sydvesten

29. September

Fotografering Stjerneskudd og Sunnaneng

28. September

Mikaeli

Oktober 2018

2 - 8. oktober

Høstferie

10. Oktober

Foreldremøte 1.trinn kl.19:30-21:00

November 2018

9. November

Lanternefest kl.17:00

25. November

Julemarked

Desember 2018

3. Desember

Adventshage

6. Desember

St. Nicholas

21. Desember

Juleavslutning. Siste dag. Vi stenger kl.12:00

Januar 2019

2. Januar

Oppstart

6. januar

Hellige tre kongers dag

Februar 2019

16. Februar

Karneval

19 - 25. Februar

Vinterferie

Mars 2019

5. Mars

Felles foreldremøte kl.19:30-21:00

April 2019

15 - 22 April

Påskeferie

27. April

Dugnad fra kl 10.00

Mai 2019

1. Mai

Arbeidernes dag

4. Mai

Vårmarked

17. Mai

Grunnlovsdag – fri

23. Mai

Årsmøte. Felles Foreldremøte fra kl 19.00 – 20.30

30. Mai

Kristi Himmelfartsdag

31. Mai

Stengt.

Juni 2019

20. Juni

Vaskedugnad Sunnaneng.

Sommerfest Venevill og Sydvesten.

21. Juni

Vaskedugnad Venevill og Sydvesten

Sommerfest Sunnaneng

28. Juni

Siste dag før ferien

August 2019

12. August

Oppstart