Sansende barn – borgere av to verdener

Velkommen til barnehagestevnet 2020

Dato:  23. – 25. April 2020

Sted: Hotell Klubben –  Nedre Langgate 49, 3126 Tønsberg

Link til hotellet : https://www.hotelklubben.no/
(Se priser og mer informasjon lenger ned)

Har du spørsmål, ta kontakt med oss:

 

33 35 22 24
notteroy@steinerbarnehage.no

Barnehagestevnet 2020

SANSENDE BARN- BORGERE AV TO VERDENER

Vi i Steinerbarnehagen på Nøtterøy ønsker dere velkommen til Tønsberg, Norges eldste by!

Som tema for stevnet vårt i år har vi valgt sansene. Rudolf Steiner refererer til 12 sanser. Det er mye som tyder på at det kanskje finnes mange flere. Vårt ønske om å fordype oss i sansenes verden er å får mer forståelse for hva god sansepleie bør omfatte. Hva er viktig for vår tids barn. Det er ikke til å stikke under en stol at enkelte sanser blir utsatt for overstimulering, mens andre kanskje blir neglisjert. En ting er sikkert, sanser blir sløvet hvis de ikke blir brukt. Det er interessant og spennende, for å si det mildt, hva Rudolf Steiner skriver om sansene, hvordan de spiller sammen, beriker hverandre og i beste fall fører oss frem til en dypere forståelse av hverandre som individer, jeg-sansen.

John Eccles, nevrofysiolog og Nobelprisvinner i medisin (1963) for sitt arbeid med synapser, sa «Vi må erkjenne at vi er spirituelle skapninger i en spirituell verden så vel som materielle skapninger i en materiell verden». En tankevekkende uttalelse fra en moderne vitenskapsmann som understøtter Rudolf Steiners filosofi om at vi kommer fra en spirituell/åndelig verden til et jordeliv hvor vi inkarnerer i en fysisk kropp og må erfare et liv her. Sansene er porter mellom den  fysiske verden og sjelen. Å få bruke våre sanser på best mulig måte fra tidlig barndom er nøkkelen til et godt liv. Det gjør oss nysgjerrige, vitebegjærlige, interesserte, inspirerte, kreative, glade og kan ikke minst gjøre oss i stand til å evne og ville ta vare på jorden og alt som finnes av liv.

I arbeidsgruppene ønsker vi å tilby så mye sansestimuli som mulig. Vi har engasjert våre egne medarbeidere og lærere fra skolen vår. De har mange års erfaring i arbeid med barn fra ett års alderen til voksen alder. Vi håper det vil appellere til bevegelse, alene og sammen med andre i lekne settinger, til konsentrasjon og interaksjon.

Vi håper at alle til slutt sitter igjen inspirert og motivert til å fokusere på sanseopplevelser i hverdagen. Vi gleder oss til lærerike dager sammen med dere i april!

Program

15:00

Registrering

16:30

Enkelt måltid

18:00

Foredrag med Ellen Fjeld Køttker og Marianne Tellmann
«De 12 sansene som porter til vitalitet og sjelelig vekst i barndommen»

9:00 – 10:15

Foredrag med Ulrike von Schoultz og Geseke Lundgren
«Titt ut – Barnets husbygge med sinnena som verktyg»

10:15 – 10:45

Pause

10:45 – 11:30

..foredrag fortsetter

11:30 – 12:00

Foredrag med Anders Berg
«1.trinn i barnehagen»

12:00 – 13:00

Lunsj

13:30

Avgang busser til arbeidsgruppene som finner sted i Steinerbarnehagen og Steinerskolen

14:00 – 16:30

Arbeidsgrupper

17:30

Avgang busser tilbake til konferansehotellet

19:30

Festmiddag

10:00 – 11:15

Forbundets time

11:15 – 11:45

Pause

11:45 – 13:00

Symposium med Ellen, Ulrike, Geseke og Anders med Hedvig Fon Klyve som ordstyrer.
«Utveksle erfaringer og få nye ideer

Vi oppfordrer til at de som ønsker et program å lagre den på mobilen eller skrive den ut på forhånd. Tenk miljø!  Klikk på lenken nedenfor for pdf format.

LAST NED  Barnehagestevnet 2020 – Program for mobil

LAST NED  Barnehagestevnet 2020 – Program til print

LAST NED  Arbeidsgrupper – Barnehagestevnet 2020

Foredragsholdere

Geseke Lundgren

Geseke Lundgren er utdannet lærer og barnehagelærer innenfor steinerpedagogikken og har i hele sitt arbeidsliv arbeidet innenfor dette. Hovedsakelig i Steinerskolen, men de siste 16 årene i voksenopplæring både i Sverige og internasjonalt. Hun har arbeidet for IASWECE i 12 år og er for tiden aktiv for Waldorf Business Schools National Association i Sverige

Ulrike von Schoultz

Ulrike von Schoultz bor i Järna, Sverige. Hun er utdannet helsepedagog og steinerpedagog med egen virksomhet (Guldfällen-stiftelsen), hvor hun i mange år pleide ungdom med alvorlige funksjonshemninger.

Marianne Tellman

Marianne Tellmann er helsepedagog med lang fartstid som klasselærer ved Steinerskolen i Vestfold. Siden 1998 har hun vært høyskolelektor på Steinerhøyskolen. Hun underviser i barnehagelærerutdanningen og lærerutdanningen om språk og antroposofisk menneskekunnskap.

Ellen Fjeld Køttker

Ellen Fjeld Køttker er høyskolelektor i pedagogikk ved Steinerhøyskolens lærerutdanning i Oslo. Hun er utdannet Curative Teacher i USA og tok senere en mastergrad i pedagogikk (MSEd) ved New York University (NYU).

 Anders Berg

Anders Berg jobber som daglig leder ved Steinerskolen i Vestfold. Tidligere styreleder i Steinerskoleforbundet. Utdannet steinerpedagog og lang erfaring som klasselærer og faglærer i Steinerskolen i Vestfold.

Hotellpakker

Har du matallergier eller andre preferanser vedrørende mat så skriv det inn i påmeldingsskjema.

 

Vi ber om at daglig leder melder på alle deltagerne som kommer fra én barnehage samlet. Fakturaene blir sendt ut etter påmeldingsfristen. Én faktura kommer fra Steinerbarnehagen på Nøtterøy med deltakeravgift og én faktura kommer fra Hotell Klubben med betaling av dagpakker og overnatting.

Hvis du ønsker ekstra netter utover stevnet, send en e-post med navn, antall ekstra netter samt dato og rom ønske (enkel-, dobbel- eller trippelrom) til johanna.petersen@steinerbarnehage.no

Påmeldingsfrist er fredag 06. mars 2020
 • Enkeltrom

  Pris per rom, per natt

  1 540,-
 • Dobbeltrom

  Pris per person, per natt

  1 340,-
 • Trippelrom

  Pris per person, per natt

  1 140,-
 • Dagpakke

  Pris per dag

  540,-
 • Stevneavgift

  Pris per deltaker

  1 150,-

Arbeidsgrupper

Arbeidsgruppene vil foregå på Steinerskolen i Vestfold.
Eurytmi i barnehagen

Sandra Roald. Eurytmist og håndverkslærer. Ansatt ved Steinerskolen i Vestfold siden 1985. Hun har undervist i eurytmi på alle trinn, men er nå konsentrert om barnehagegrupper og småklassene.

Arbeidsgruppen: I kurset vil jeg ta deltakerne med i noen eksempler fra eurytmitimene gjennom årets gang, og belyse hvilke elementer jeg bruker i arbeidet med barna.

Vital Eurytmi

Marianne Tvedt. Eurytmist med videreutdanning innenfor pedagogikk, terapeutisk eurytmi og vitaleurytmi. Hun har arbeidet 19 år ved Steinerskolen i Stavanger, 8 år ved Den norske Eurytmihøgskole i Oslo, de siste 4 år som rektor. Siden høsten 2018 har hun arbeidet som seksjonsleder for barnetrinnet ved Rudolf Steinerskolen Nesodden.

Arbeidsgruppen: Hvordan kan man aktivere egne livskrefter? Vi vil arbeide med bevegelser som tilfører kraft, varme, skaper flyt, nærvær og ro, -en nødvendighet i en utforende hverdag. Øvelsene forebygger stress og utbrenthet. Ingen forkunnskaper i eurytmi kreves. Ta gjerne med yogamatte/teppe.

Om ringleken i barnehagen

Ingrid Reistad.  Er utdannet eurytmist og barnehagelærer, henholdsvis i Stuttgart og Berlin. 2015 skrev hun masteroppgave om ringleken i Steinerbarnehagen. Hun er i dag studieleder for Barnehageutdanningen på Steinerhøyskolen i Oslo og underviser i forskjellige fag. Hun har i alt 19 års erfaring som lærer og barnehagelærer og holder kurs i inn- og utland. Et av hennes hovedinteressefelt er kreative bevegelser og barnehagepedagogikk. 

Arbeidsgruppen: Kurset vil innholde bevegelsesøvelser, teori og samtale. Kom i tøy du kan bevege deg i og helst i eurytmisko.

Folkesang for barn

Tone Juve. Utdannet folkesanger og har jobbet mange år som utøvende musiker i forskjellige sammenhenger. Tone har turnert i inn- og utland og medvirker på flere innspillinger. Gjennom mange år har hun holdt kurs i folkesang for alle aldersgrupper og alle nivåer. Hun jobber nå som klasselærer ved Steinerskolen i Vestfold og underviser i folkesang ved Vestskogen Kulturskole.

Arbeidsgruppen: I gruppen skal vi lære oss barnesanger og regler, noen med historier og bevegelser til. Deltagerne får med seg tekstene og det er muligheter for å ta lydopptak.

Spacial Dynamics

Laurence Sheen. Bakgrunn i bevegelsespedagogikk (kroppsøving). Først friluftsliv (outdoor education) og senere Bothmer gymnastikk og Spacial Dynamics. Han har tidligere jobbet i flere år som gymlærer på flere Steinerskoler.

Arbeidsgruppen: I gruppen ønsker jeg å gjøre aktiviteter og leker som passer for barn i barnehagen.

Kjøkkenhagen

Kjøkkenhagen – en arena for lek og erfaringsbasert læring i barnehagen

Hedvig Fon Klyve. Er barnetrinnleder ved Steinerskolen i Vestfold. Hun har tidligere jobbet som klasselærer og hagebrukslærer.

Arbeidsgruppen: I hagen blir alle sansene næret. Undre seg, oppdage og arbeide i hagen gir en god mulighet til å forbinde seg med naturen, øve tålmodighet, omsorg og muskelkraft. Ved å jobbe og være i hagen med barnehagebarna gir vi dem en unik mulighet til å bli kjent med seg selv og sin nære verden. En kjøkkenhage kan være noen store blomsterkasser, en pallekarm eller en hel hage. Arbeidsgruppen foregår utendørs. Ta med klær etter vær.

Natur og hage – å lage fuglekasser

Peter Janssen. Peter er dansk og har utdannelse som skipstømrer, tok videreutdannelse som Steinerbarnehagelærer i København, og har lang fartstid i barnehage. Peter er nå pensjonert, men jobber som vikar i Steinerbarnehagen på Nøtterøy.

Arbeidsgruppen: Å være tett på fuglenes familieliv er sterke opplevelser for barn, og bidrar til å stimulere interessen for hva som foregår i naturen. Industrialisering av jordbrukslandskap, og klimaendringer er noen årsaker til at småfugler sliter med å finne redeplasser. På denne arbeidsgruppen vil dere jobbe praktisk, lage fuglekasser til forskjellige typer fugler.

Leketøy i tre

Simon Härström og Kent Härström.
Simon Härström.  Flere år som ansatt ved Steinerbarnehagen på Nøtterøy og Steinerskolen, driver nå egen snekkervirksomhet og tømrerfirma.
Kent Härström. Mangeårig sløydlærer ved Steinerskolen i Bergen, senere rektor og daglig leder med grunnutdanning som instrumentmaker.

Arbeidsgruppen: I sløydgruppen vil deltakerne kunne velge mellom forskjellige oppgaver som harmonerer med deres ferdigheter. Tanken er at hver og en ved endt kurs skal ha økt sitt ferdighetsnivå, sin skaperglede og  kunne ta med seg en ferdig leke tilbake til sin barnehage.

Metallsløyd - Kobbersmie.

Kelvin Bass. Mangeårig faglærer og kontaktlærer på Steinerskolen i Vestfold på alle trinn fra barneskolen, ungdomsskole og videregående. Fagområder engelsk og et stort spekter av håndverksfag som tresløyd, modellering, lær, kobber, jernsmie og steinhugging.

Arbeidsgruppen: Kobbersmie. En liten innføring i metallenes egenskaper og en praktisk oppgave hvor hver enkelt kan lage en kobberbjelle, med personlig klang, som man kan bruke i barnehagen.

 

Toving

Kristin Sheen og Vibeke Fjeld Harlan. Begge er tidligere steinerskoleelever og har en stor interesse for ulike håndverk og håndarbeid, og de liker å gjøre dette i fritiden.

Arbeidsgruppen: I gruppen ønsker vi å tove enkle figurer til årstidsbordet o.l. med våren som tema. Vi kommer til å fokusere på toving med nål, da vi ikke har så mye tid. Vi kan i felleskap med dere dele erfaringer og ideer om ting man kan våt-tove sammen med barna.

Papirbretting - Origami

Charlotte Stock Fagerlid. Har jobbet flere år som vikar i Steinerbarnehagen på Nøtterøy og har barn i Steinerskolen i Vestfold. Hun jobber i dag i den emballasjefri dagligvarebutikken Bare Vare i Tønsberg. Hun bretter origami på bestilling og til markeder, samt at hun holder kurs. Hun har en stor forkjærlighet til papir som materiale, både for dens anvendelighet, skjørhet, skjønnhet og at det er resirkulerbart. Det er en fascinerende prosess å trylle frem objekter av et flatt ark.

Arbeidsgruppen: Å brette gjenstander som man kan pynte opp med hjemme eller i barnehagen, origamiens mystikk, estetikk og logikk. Vi skal brette papirlykter til lanternefest og fugler til å henge på gaver, over årstidsbord eller hvor en ellers ønsker å pynte opp.

Oppbygging av marionetteteater

Noriko Kornberg, Siw Haukaas og Nadia Heggedal. Alle tre har lang fartstid i Steinerbarnehagen på Nøtterøy, og alle tre har rik erfaring med føring og iscenesetting av ulike marionetteteater. 

Arbeidsgruppen: Hvordan kan vi lage rekvisitter av det vi har rundt oss? Bruk av tekstil, hva slags tekstiler egner seg best og fargenes betydning. Sette opp en scene- Steg for steg- Hva er lurt å tenke på. Dere får oppleve marionetter og forskjellige dyr i ulike tekstiler (bomull, ull, silke). Hvordan disse forskjellige marionettene oppfører seg, og iscenesette og spille med marionetter.

Farger i steinerbarnehagen

Sidsel Hovland. Utdanning fra Kunsthøyskolen i Bergen, Høyskolen for estetiske fag i Oslo, Universitet i Oslo i kunsthistorie og museumskunnskap, diverse fordypningsfag ved Steinerhøyskolen, og Asker kunstskole.

Arbeidsgruppen: Fargevalg, maleteknikk og malingstyper i barnehagerommet.  Praktiske øvelser i laseringsteknikk.

Tegn til tale. Henda opp av lomma!

Bronwen Køttker, Anniken Solberg Røed og Lena Bakken. Alle tre har lang fartstid i Steinerbarnehagen på Nøtterøy og har jobbet med ASK (Alternativ Supplerende Kommunikasjon) i ulike sammenhenger i flere år.

Arbeidsgruppen: Denne arbeidsgruppen er et lite innblikk i hvordan man bruker tegn, og hvordan få hendene opp av lomma og komme i gang. Inspirasjon til daglig bruk av tegn til tale, sanger, vers med mer.

Enkel matlaging i barnehagen / Restefest

Agnes Novotny Nagy, Weronica Bringaker, Line Simensen og Johanna Petersen.

Agnes, Weronica og Line har alle lang fartstid som ansatte i Steinerbarnehagen på Nøtterøy. Johanna har jobbet i mange år i ulike barnehager og jobber nå som spesialpedagog i vår barnehagen.

Arbeidsgruppen: Denne arbeidsgruppen vil hovedsakelig dreie seg om erfaringer.  I Steinerpedagogikken er kosthold et fremtredende tema og blir mer og mer aktuelt for hver dag som går. Vi ønsker å dele erfaringer angående allergier, kostholdshensyn og hvordan bruke rester vi allerede har.  Vi vil lage enkle pålegg som vi bruker i her i Steinerbarnehagen på Nøtterøy. Vi ønsker å inspirere hverandre til å bli flinkere til å bruke rester for å redusere matsvinn. Ta gjerne med deres tips og oppskrifter på hvordan dere løser matsituasjoner i barnehagen. Vi lager forskjellig pålegg sammen, mens vi har en hyggelig prat om erfaringer.  

Fortellerkurs

Charlotte Øster. Arbeider som freelance forteller og kursholder. Hun er opptatt av å finne balansen mellom leken, humoren og alvoret i historiene. Charlotte mener at alle kan fortelle. Det handler bare om å finne sin egen stemme, gjøre det på sin måte og først da kan det begynne å svinge. Charlotte har hatt oppdrag for blant annet NRK, ulike festivaler: Festspillene i Bergen, Fortellerfestivalen, Førde internasjonale folkemusikkfestival, Mela m.m, teatre, bibliotek, barnehager og spilt i utallige gymsaler og klasserom på skoler rundt omkring Norge. Charlotte er medlem av Fortellerhuset. Hun har barn på Steinerskolen i Vestfold.

Seksåringene i barnehagen og skolen

Anders Berg og Ane Sand. Anders er daglig leder ved Steinerskolen i Vestfold. Han har vært sentral i arbeidet med organiseringen av 1.trinn i aldersblandede grupper i barnehagen. Ane er utdannet steinerskolelærer og har vært pedagogisk leder i Steinerbarnehagen på Nøtterøy siden 2009. Hun leder en avdeling med barn fra 3-7 år, hvor ca. 8 barn er 1.trinnselever.

Arbeidsgruppen: Sammen vil Anders og Ane presentere Steinerskolen i Vestfold sin organisering av 1.trinn i aldersblandete grupper. Udir har gjennomført tilsyn med organiseringen og godkjent den. Anders vil fortelle om prosessen med tilsynet og presentere vesentlige elementer knyttet til grunnlag for at Udir godkjente organiseringen. Ane vil legge frem erfaringer med ordningen. Arbeidsgruppen vil utover dette bestå i samtale og erfaringsutveksling om og fra 1. trinn.

Bearbeiding av foredrag

Geseke Lundgren og Ulrike von Schoultz. 

Geseke Lundgren er utdannet lærer og barnehagepedagog og har i hele sitt arbeidsliv arbeidet innenfor dette. Hovedsakelig i Steinerskolen, men de siste 16 årene i voksenopplæring både i Sverige og internasjonalt. Hun har arbeidet for IASWECE i 12 år og er for tiden aktiv for Waldorf Business Schools National Association i Sverige.

Ulrike von Schoultz bor i Järna, Sverige. Hun er utdannet helsepedagog og steinerpedagog med egen virksomhet (Guldfällen-stiftelsen), hvor hun i mange år har drevet familiehjem med omsorg for ungdom med alvorlige funksjonshemninger.

Arbeidsgruppen: Sammen med Geseke og Ulrike går vi i dybden på foredragene om sansene.

Transparenter

Wolfgang Køttker. Høyskolelektor med livslang bakgrunn i steinerpedagogikk. Har arbeidet på Steinerhøyskolen med ulike kunstprosjekter. Mentor for Steinerbarnehage og Steinerskoler i India.

Arbeidsgruppen: Lage transparenter med våren som tema.

Byvandring

Lene Alfheim. Lene ble godkjent som byguide i Tønsberg gjennom Norges Guideforbund i 2007. Foreningen heter Vestfold Guideforening og hun sitter som guideformidler i region Tønsberg og omegn.

Arbeidsgruppen: Vi vandrer bryggelangs. Handel og utveksling av varer var grunnlaget for byens grunnlegging. Denne går helt tilbake til viking og middelalder. Ved Biblioteket ser vi rester av klosteret og rundkirken samt det artige bløtekakehuset som er av nyere dato. Møllebakken/Haugar området er historisk som tingsted og med gravhauger. Den vakre navigasjonsskolen, som i dag er kunstmuseum ble bygget her i 1920 tallet. Videre går vi opp til Slottsfjellet, hvor konger og dronninger har holdt hus. Håkon Håkonsson var initiativtager til bygging av borgen. Ved Domkirken ser vi patriserhus fra 1700 og 1800 tallet. Dette var byens rikmannsstrøk. Hvalfangeren Svend Føyn bodde i et av disse.

Sjikt-maling

Annette Katherina Bonde Jensen. Har undervist ved Steinerskolen i Vestfold i 23 år, både som klasselærer og faglærer på barne– og ungdomstrinnet. Er nå klasselærer for 5. klasse.

Arbeidsgruppen: På kurset vil vi male en krystall med teknikk sjiktmaling. Vi fortynner fargen i tre grader og legger lagene opp på hverandre. Vi fornemmer de tre nivåene av farge fra den svakeste til den sterkeste og hvordan lagene ligger transparente på hverandre. Vi opplever nyanserikdommen innenfor en farge og hvordan krystallen gradvis toner frem.

Last ned oversikt over arbeidsgruppene her

Transport til og i Tønsberg

Hotell og Konferansesenter

Hotellet og Konferansesenteret Klubben ligger sentralt i Tønsberg sentrum i nærheten av Bryggen. Det tar ca. 10 min. å gå fra togstasjonen.

Fly

Torp flyplass ligger ca. 15 min. med bil utenfor Tønsberg. Shuttelbuss (gratis) fra flyplassen til togstasjonen på Stokke går jevnlig.

Tog

Det er enkelt å ta tog til og fra Tønsberg. Togstasjonen ligger sentralt plassert i sentrum, og kun 2 minutter fra buss-stasjonen.

Lokal-buss

Ta buss til Steinerskolen fra Tønsberg sentrum. Linje 116 mot Borgheim, gå av på ``Munkerekka``.

Buss

Reis til Tønsberg med buss. Alle tilgjengelige avganger og priser finner du på Nettbuss.no

Bil

Rundt og i Tønsberg sentrum finnes det begrenset med parkering og det er også ganske kostbart.

Salgsboder tilgjengelige under stevnet

Antropos

Selger fagbøker, barnebøker, bursdagskort, årstidskort, treleker og instrumenter.

*På Hotell Klubben, under stevnet.

Vidaråsen Landsby, Camphill

Selger treleker (klosser og kulebaner), tovet ullprodukter, urter, hudpleie.

*På Hotell Klubben, under stevnet.

Norbalsam/ Du store verden

Selger dukker, leker, uro, kurver.

*På Hotell Klubben, under stevnet.

Steinsalg

Tromlet stein (bursdagssteiner) dioder, krystaller og pyntesteiner.


*På Steinerskolen fredag før og etter arbeidsgruppene